Ramowy rozkład dnia

7:00-8:20
Początek dnia w przedszkolu; powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

8:20-8:30
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30-9:00
Śniadanie

9:00-9:40
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą- zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo-estetycznej i zdrowotnej. Czas po zajęciach przeznaczony na swobodną zabawę dzieci.

10:00-10:20
II śniadanie

10:30-11:45
Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11:45-12:00
Czynności porządkowe-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00-12.30
Obiad

12:30-12:45/13:00
Przygotowanie do leżakowania, czynności higieniczne

13:00–14:20
Odpoczynek

14:20–14:40
Czynności porządkowe, mycie rąk.

14:40–15:00
Podwieczorek

15:00–17:00
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, gry towarzyskie, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej, pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo