Program Chronimy Dzieci

Nasze przedszkole realizuje program Chronimy Dzieci.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Program realizowany jest przy współpracy z Fundacją Dajemy dzieciom Siłę.

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Ochrony Dzieci realizowaną w naszej placówce.

logo-chd


Przedszkolowo.pl logo